top of page
Privacy aan zee.jpg

Privacy

Deze website is eigendom van De Trouwadvocaat waarop het Copyright rust van Rob Vermaas Audiovisual Media b.v.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees (op de nieuwsbrief) de diensten en producten van De Trouwadvocaat voorzover van toepassing.

De Trouwadvocaat gaat zorgvuldig met alle persoonlijke gegevens of anderszins privacy gevoelige informatie om van haar cliënten en relaties. 

De Trouwadvocaat respecteert de privacy van haar contacten.

Zonder toestemming zal geen ander gebruik worden gemaakt van door clienten of relaties verstrekte informatie.

De informatie wordt zo goed mogelijk beveiligd volgens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw contactgegevens en door U verstrekte gegevens behouden we enkel voor  de tussen U en De Trouwadvocaat gesloten overeenkomsten en/of dossiervorming en dienen geen ander doel tenzij anders overeengekomen en U heeft aangegeven. 

Voorzover U zich op een nieuwsbrief heeft geabonneerd zullen we dit mailadres alleen gebruiken voor dat doel.

Uitsluitend als U ons daarvoor (ondubbelzinnig) toestemming heeft gegeven, kan De Trouwadvocaat elektronische contactgegevens, zoals Uw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. 

Wij houden een dossier bij wanneer en waarover u contact met ons heeft gehad. Dossiers worden vernietigd na afloop van het advies en alleen digitaal bewaard voorzover de Orde van Advocaten dit van ons vereist. 

De informatie, die we over U verwerken, wordt met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden we ons aan alle wetgeving en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De Trouwadvocaat, gevestigd aan de Bloemendaalseweg nr. 139,  2061CH Bloemendaal.

Met vragen over het privacybeleid kunt U altijd contact opnemen met De Trouwadvocaat, M. Koudstaal: 0031(0)235319705.

Als U Uw opgegeven persoonsgegevens wenst te wissen of wijzigen conform de geldende regelgeving dan kunt U een De Trouwadvocaat een mail sturen op het adres mail@detrouwadvocaat.com

bottom of page