top of page
huwelijk page.jpg

Het Huwelijk

 

De wet kijkt puur zakelijk naar het huwelijk. De wet verbindt allerlei gevolgen aan het huwelijk die niemand kent. Eigenlijk iets waarmee je als echtgenoten in spé niet mee bezig wilt houden. De Trouwadvocaat doet dit voor jullie.

De wet omschrijft de huwelijksvoltrekking weinig romantisch:

In artikel 67 van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk wetboek wordt de huwelijksvolstrekking als volgt omschreven: 

1. De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegenwoordigheid van de getuigen verklaren, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden.
2.Terstond nadat deze verklaring is afgelegd, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat partijen door de echt aan elkander zijn verbonden, en maakt hij daarvan in het daartoe bestemde register een akte op.

 

Ineens zijn jullie echtgenoten voor de wet met daaraan de door de wet verbonden rechten en verplichtingen.  

Belangrijkste voor jullie is om te weten dat je alles met elkaar kunt afspreken als je gaat trouwen. Je kunt daarmee de wet grotendeels terzijde stellen. Jullie bepalen dan zelf de onderlinge verhoudingen en niet de wet. Deze afspraken dienen dan wel vastgelegd te worden in huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden zal een notaris in een notariële akte dienen vast te leggen.

 

Huwelijkse voorwaarden kunnen dus naar eigen inzicht worden opgesteld met afspraken die voor jullie passend zijn.

Het is echt maatwerk! 

 

De Trouwadvocaat helpt jullie met het opstellen van deze op maat gemaakte afspraken. 

 

bottom of page