top of page

'EN/OF BANKREKENING GEMEENSCHAPSGELD?'


Veel echtparen en samenwoners hebben een zogenaamde “en/of rekening’ om daarmee (gemeenschappelijke) kosten/uitgaven te voldoen.


Wat is nu eigenlijk een en/of bankrekening. Valt al het geld dat beiden op de bankrekening storten in de smeltkroes van een gemeenschap?


Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarover op 7 september 2021 een duidelijke uitspraak gedaan. (1)


Als een bankrekening op twee namen staat - de en/of rekening - betekent dit in beginsel niet dat deze gelden op deze bankrekening gemeenschappelijk zijn tenzij de gelden, die op de bankrekening worden gestort, al gemeenschappelijk waren.


Oftewel het is niet vanzelfsprekend dat de gelden, die op de gemeenschappelijke rekening worden gestort, daarmee ineens vanzelf gemeenschappelijk worden en ieder daartoe voor de helft gerechtigd is.

Stel de één stort een bedrag van € 50.000,00 aan privé geld op de bankrekening en de ander een bedrag van € 1.000,00 en er wordt bijvoorbeeld een huis aanbetaald vanaf de gemeenschappelijke bankrekening met het bedrag van € 51.000,00, dan kan de partner die het bedrag van € 50.000,00 meer heeft geïnvesteerd in de woning, hierop later in beginsel aanspraak maken.


Dat een bankrekening op naam staat van twee personen zegt uitsluitend iets over de rechtsverhouding van de rekeninghouders tot de bank maar het zegt niets over wie (in de onderlinge verhouding) gerechtigd is tot de gelden die op de bankrekening staan.


Dit betekent uiteraard dat het verstandig is om goede afspraken met elkaar te maken omtrent de status van de saldi op de gemeenschappelijke bankrekening.


Daarnaast is het belangrijk regelmatig de balans op te maken als iemand van mening is dat hij/zij nog een vergoedingsrecht heeft op de ander uit hoofde van de en/of bankrekening.

Als men niet is getrouwd, kan een dergelijke vordering zomaar verjaren na vijf jaar tijdens de samenleving aldus oordeelde het Gerechtshof in genoemde uitspraak.


Heleen Koudstaal


(1) Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 7 september 2021 ECLI:NL:GHARL:2021:8479

101 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page